.


  Câu hỏi phần đồ án nền móng - sưu tầm

  Share
  avatar
  Kid112
  Admin

  Nam Tổng số bài gửi : 582
  Age : 28
  Đến từ : Bảo Lộc, Lâm Đồng.
  Registration date : 01/08/2008

  Bình thường Câu hỏi phần đồ án nền móng - sưu tầm

  Bài gửi by Kid112 on 26/3/2010, 10:27 pm

  36 Câu hỏi về nền móng và giải đáp

  -Câu 1:
  pmax≤ 1.2 [p] như vậy tại vị trí pmax có bị phá hủy không?
  [p] = pgh/Fs với Fs thường lấy giá trị 2.0 – 3.0 do đó với pmax =
  1.2[p] ta có hệ số an toàn thực sự Fs* = pgh/1.2[p] = Fs/1.2 có nghĩa
  là pmax ≤ 1.2[p] tương đương với hệ số an toàn Fs* ≥ (2.0 – 3.0)/1.2
  > 1.0 nên không có sự “phá hủy” xảy ra với nền!
  Nêu hiểu điều kiện không chế (giới hạn) ở đây là pmax≤ k.[p] với k là
  hệ số tận dụng điều kiện làm việc của đất nền trên một phạm vi hạn chế
  nhằm mục đích tiết kiệm . Theo TCXD 45-1978 hiện vẫn áp dụng thì k có
  thể áp dụng đến 1.5 cho trường hợp lệch tâm hai phương!
  -Câu 2:

  Trong tính toán sức chịu tải của nền có bao giờ tính đến trường hợp mưa lũ hay nước ngầm dâng đột ngột không?
  Việc phân tich có bao gồm cả tình huống nước dâng được đặt ra khi có đủ
  lý do chưng tỏ nguy cơ đó xuất hiện, chẳng hạn thiết kế thỏa mãn tần
  suất mưa/lũ nào đó theo yêu cầu cho công trình cụ thể. Việc tính toán
  này thường làm tăng kích thước/độ sâu đặt móng ví sự xuất hiện áp lực
  nước lỗ rỗng không móng muốn do nước dâng làm giảm cường độ của đất nền.
  -Câu 3:

  Thầy cho em biết cơ sở tính toán công thức E0ch = (1 – f)E0 + f.Ec trong cọc cát.
  Đây là công thức gần đúng xây dựng trên cơ sở trung bình có trọng số
  trong đó trọng số chính là tỉ diện tích của cọc cát trong một đơn
  nguyên xử lý (xem Chương 3 – Giáo trình Nền và móng)
  -Câu 4:

  Trong tính toán kiểm tra móng khối qui ước của móng cọc đài thấp khi
  tính φtb có công thức ... nhưng khi tính thường bỏ qua những lớp đất
  yếu thì φtb= ? . Nếu ta coi tất cả các lớp đất là như nhau và tính toán
  φtb cho cả lớp đất yếu có được không” làm như thế có an toàn hơn không?
  Móng cọc được coi như một khối không biến dạng (còn gọi là móng khối
  qui ước) với kích thước xác định dựa vào góc huy động đất xung quanh
  tham gia vào sự làm việc của hệ thống cọc và đất giữa và xung quanh các
  cọc. Phạm vi huy động có thể xác định theo nhiều đề nghị khác nhau.
  Hiện có hai cách thông dụng là xác định theo a = φtb/4 bắt đầu từ mép
  ngoài của cọc biên kể từ độ sâu đáy đài và a = 30 kể từ 1/3 dưới cùng
  của cọc. Khi xây dựng theo cách đầu thì jtb là góc ma sát trong trung
  bình của đất trong phạm vi từ mũi cọc đến đáy đài, kế cả lớp đất yếu có
  φi = 0 (đương nhiên tích li.φi= li.0 = 0 – nên nhầm tưởng là không kể
  đến sự có mặt của đất yếu! nhưng dưới mẫu số vần có thành phần li = 0).
  Theo cách thứ hai (các nước Phương Tây thường áp dụng) nếu cọc đi qua
  một số lớp đất yếu ở trên thì góc a = 30 được áp dụng từ độ sâu 1/3
  dưới cùng của phần cọc trong đất không yếu. Trong trường hợp sau cùng
  này, nếu kể cả lớp đất yếu nữa thì thiên về không an toàn (vì đáy móng
  mở rộng trong khi tải trọng không đổi kéo theo độ lún dự báo nhỏ đi!)-
  -Câu 5:

  Khi nội suy e01, e02 từ đường cong e-p mà pi nhỏ hơn 100 thì độ chính
  xác không cao do e01, e02 quá bé. Có cách nào nội suy chính xác nhất
  không?
  Để có thể nội suy chính xác hơn trên đồ thị đường cong nén nên biểu
  diễn quan hệ e – lg(s) vì khi đó trên trục hoành đoạn có giá trị snhỏ
  sẽ được dãn rộng ra. (lg(10) = 1; lg(100) = 2 ta có Dlgs = 1; lg(100) =
  2; lg(200) ta có Dlgs = 0.3... hay khoảng từ lg(10) đến lg(100) trên
  trục hoành rộng hơn khoảng từ lg(100) đến lg(200) đến 3 lần trong khi
  trên đồ thị e – s đoạn sau có Ds = (100 – 200) = 100 dài hơn đoạn trước
  Ds = 90.
  -Câu 6:

  Sơ đồ nhà trong đồ án có khe nhiệt (hai cột sát vào nhau). Khi tính cốt
  thep móng chân vịt này phải tính như thế nào? Có cần kiểm tra lại kích
  thước đáy móng (theo cường độ - biến dạng) không?
  Việc kiểm tra kích thước đáy mong vần tiến hành bình thường nhưng cần
  lưu ý là tải trọng (N0, M0) dùng để xác định ptx phải dời về trọng tâm
  đáy móng theo nguyên tắc của sức bền vật liệu.
  Cốt thép được tính trên cơ sở mô men uốn do phản lực đất lên đáy móng gây ra như những trường hợp khác.
  - Câu 7:

  Khi dự báo sức chịu tải của cọc theo thí nghiệm SPT thì Ni lấy theo N hay N60 vì nền đất có cả đất dính và đất rời.
  Về nguyên tắc, tất cả các giá trị của N phải chuyển đổi về N60 trước
  khi áp dụng vào phân tích, tính toán. Tuy vậy, nếu công thức áp dụng
  được viết cho N thì không phải chuyển đổi. Có thể nói các phương tiện
  (công thức) áp dụng hai giá trị kể trên hiện nhiều tương đương nhau do
  ngưới ta phát hiện ra sự cần thiết phải qui đổi về N60 hơi muộn nhưng
  về lâu dài có lẽ nó sẽ chiêm ưu thế. Một khi có đủ kinh nghiệm để áp
  dụng N60 cho mọi phân tích thì giá trị ban đầu N sẽ trở thành điểm xuất
  phát theo đúng nghĩa của nó.
  - Câu 8:

  Tính thực tế và khả năng áp dụng của Đồ án vào thực tế?
  Nội dung của Đồ án và các tình huống thiết kế đều có thể áp dụng vào
  thực tế vì bản thân nó được lấy từ các công trình thực sau khi giản
  lược bớt điều kiện địa chất để phương án nền và móng trở nên rõ ràng
  hơn mà thôi. Đồ án là một cơ hội tập dượt thiết kế trong đó ngoài yêu
  cầu tập hợp các kiến thức liên quan có trong sách vở từ nhiều môn học
  khác nhau là khả năng tỏ chức công việc, khả năng trình bày vấn đề và
  bảo vệ quan điểm của mình. Tất cả các nội dung/yêu cầu đó đều xuất phát
  từ thực tê và cho thực tế sau này.
  -Câu 9:

  Khi so sánh p ≤ [p] và pmax ≤ 1.2 [p] để kiểm tra kích thước đáy móng với sai số >10% có được không? bao nhiêu là thỏa mãn.
  Kích thước đáy móng được xác định/lựa chọn theo nhiều yêu cầu khác nhau
  của các trạng thái giới hạn và hiệu quả kinh tế. Các nọi dung liên quan
  đến p và pmax chỉ là một phần nhỏ; sai số 5 hay 10% chỉ có tính chất
  ước định vì bản thân bài toán hiệu quả kinh tế còn liên quan đến nhiều
  yếu tố khác, chẳng hạn khả năng thi công; khả năng tận dụng thời
  tiết...Về kỹ thuật, sai số cần hạn chế trước hết để thể hiện tư tưởng
  tiết kiệm ngay từ thiết kế và trong số nhiều yếu tố ảnh hưởng (có thể
  gọi đó là một bài toán hàm nhiều biến) thì việc lựa chọn yêu tố ưu tiên
  là khâu quan trọng nhất, các yếu tố khác không cần mà cũng không thể
  quá ngặt nghèo.
  Trong Đồ án môn học, thống nhất hạn chế dưới 10% .
  - Câu 10:

  Khi tính toán 2 móng đơn của một công trình, độ lún của 2 móng lệch nhau > 3cm có được không?
  Được hay không phụ thuộc chính vào khoảng cách giữa hai móng đó và sự
  chênh lệch đó có gây ra ứng suất phụ thêm cho kết cấu hay không; ứng
  suất đó là bao nhiêu và có nguy hiểm cho công trình hay không; có làm
  thay đổi cốt công trình tại các vị trí liên quan hay không và sự thay
  đổi đó có ảnh hưởng đến sử dụng công trình hay không...mới là vấn đề
  cần quan tâm. Tóm lại là lún/chênh lệch lún gây ra hậu quả gì? có chịu
  đựng được không? có được phép như vậy không? mới là vấn đề.
  - Câu 11:

  Vai trò của giằng móng? Khi nào thì cần có giằng móng và cấu tạo cụ thể của giằng móng.
  Giằng móng là một kết cấu được dùng để liên kết các móng/kết cấu trên
  móng lại nhằm tăng cường độ cứng của toàn hệ. Ngoài ra giằng có thể sử
  dụng như dầm dỡ phần tường bên trên. Tùy ý đồ thiết kế của Kỹ sư mà cần
  phải có móng/nền gia cường dưới giằng hoặc không. Ngoại trừ trường hợp
  trên giằng có tường bắt buộc phải tính toán cần thận, giằng móng có thể
  đặt theo cầu tạo hoặc tính toán sự làm việc của nó trong tổng thể hệ
  kết cấu. Nói chung có thể lựa chọn kích thước tiết diện giằng theo
  nhiệm vụ của nó và các yêu cầu cấu tạo sau đó kiểm tra lại như các cấu
  kiện BTCT bình thường khác (chẳng hạn, chiều cao chọn theo chiều dài
  nhịp; bề rộng chọn theo chiều cao hoặc bề rộng tường bên trên...)
  -Câu 12:

  Em thấy trong tài liệu Nền móng do Thầy viết có sự chênh lệch giữa pxt
  và [p] là tương đối lớn. Lý do tại sao chấp nhận được điều đó? Điều đó
  có tính đến vấn đề kinh tế không?
  Trong trường hợp tải trọng lệch tâm lớn thì nên căn cứ vào pmax để tìm
  kiệm thiết kế kích thước đáy hợp lý. Lưu ý rằng ngay cả như vậy (hạn
  chế 5/10%..) cũng chỉ là bước lựa chọn ban đầu mà thôi. Thiết kế là một
  quá trình gần đúng dần cả về kỹ thuật lẫn kinh tế. Quá trình này đòi
  hỏi ngoài kiến thức là thời gian và trách nhiệm. Phân lớn các ví dụ
  trong sách mang tính minh họa các bước thực hiện một luồng tư duy đã
  xác lập trước đó là chủ yếu, các không chế cả về kỹ thuật, cả về “kinh
  tê” không thể theo sát hoàn toàn: một phần Thầy không cho nó mang nhiều
  ý nghĩa lăm; phần khác, quan trọng hơn, các yêu cầu cụ thể được nêu ra
  trong các Nhiệm vụ thiết kế thường được thay đổi theo thời gian xây
  dựng công trình tuyg thuộc vào Tiêu chuẩn lúc đó/ ý muốn chủ quan của
  Chủ đầu tư/ trình độ công nghệ ...
  - Câu 13:

  Nếu để thỏa mãn yêu cầu kinh tế (<10%) như Thầy nói thì móng sẽ làm lẻ đến cm (ví dụ 1.36m). Như vậy có được không?
  Về mặt nguyên tắc thì hoàn toàn được vì chúng ta đang bàn về móng BTCT.
  Tuy vậy, người ta không làm thế. Một phần, thêm bớt vài cm không đáng
  bao nhiêu mà đôi khi lại gây khó cho thi công – lợi bất cập hại; phần
  quan trọng, con số 10% chỉ là ước định chủ quan cho lựa chọn ban đầu
  chứ không phải qui định của pháp luật. Ngoài ra, trong xây dựng thường
  có 10% kinh phí dự phòng! Làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn!
  -Câu 14:

  Xin Thầy cho biết cách chọn kích thước móng (b x l) mà phải thỏa mãn
  các điều kiện ptx≤ [p]; pmax ≤ 1.2[p] và {1.2[p] – pmax}/pmax ≤ 5%. Bản
  thân em thấy rất khó. Thầy chỉ rõ cách làm nhanh để thỏa mãn các điều
  kiện trên.
  Không có cách nào để làm nhanh cả ví chúng ta không xài món mì ăn liền!
  Để có thể thỏa mãn các điều kiện trên có thể dùng phương pháp đồ thị là
  nhanh hơn cả: đầu tiện tìm b thỏa mãn đk 1 (xem đồ thị minh họa trang
  50 sách Giáo trinh); tương tự cho các điều kiện sau.
  - Câu 15:

  Tại sao khi tính lún theo từng lớp phân tố phải chọn hi ≤ b/4?
  Không ai bắt buộc như thế cả, đó chỉ là lời khuyên nhằm giảm bớt khối
  lượng công việc tính toán mà thôi ví trước đây toàn tính thủ công thôi.
  Bây giờ chỉ với máy bấm tay cũng không ngại gì khối lượng!
  -Câu 16:

  Trong móng nông phải đặt thép Fmin = ? và khoảng cách amin = ?
  Xem yêu cầu cấu tạo móng, trang 43 Giáo trình. Thường chọn Fmin = 10; amin= 250/300
  - Câu 17:

  Nguyên lý tính toán giằng móng? Có thể tính theo sơ đồ không gian được không?
  Xem Câu 11 ở trên. Nói rõ thêm tính toán giằng hoàn toàn được thực hiện
  theo ý đồ thiết kế của Kỹ sư. Có thể khai báo giằng như là một cấu kiện
  bình thường trong hệ kết cấu tổng thể của công trình để phân tích.
  - Câu 18:

  Em đặt móng ở độ sâu 0.4m trên nền cát nhỏ (dày 2m), bên dưới là đất
  yếu (bùn sét). Việc làm này có hợp lý không? Trường hợp nào không được?
  Việc này chỉ hợp lý khi tải trọng công trình đủ bé không gây ra mất ổn
  định cho lớp đất yếu. Có thể coi đây là trường hợp riêng của thiết kế
  đệm cát trong đó chiều dày đệm đã bị hạn chế.
  Độ sâu đặt móng 0.4m nói chung là tương đối bé do đó phải căn cứ vào
  cốt 0.00 trong thiết kế kiến trúc, cốt nền xung quanh công trình mới
  quyết định được 0.4m hay nhỏ hơn nữa có chấp nhận được không.
  - Câu 19:

  Khi nào sử dụng tải trọng tính toán và tải trọng tiêu chuẩn trong tính toán móng nông?
  Trong phân tích thiết kế nền móng nói chung, chỉ có giá trị tính toán
  (nếu ta muốn gọi như vậy) của tải trọng được sử dụng cho tính toán với
  mọi trạng thái. Nên sử dụng thuật ngữ “Tải trọng danh nghĩa” thay cho
  “Tải trọng tiêu chuẩn” . Giá trị tính toán của tải trọng được xác định
  từ giá trị danh nghĩa sao cho đảm bảo “an toàn” cho công trình bằng
  cách tác dụng vào giá trị dnah nghĩa yếu tố an toàn mà ta thường gọi là
  hệ số vượt tải. Lưu ý, ngay cả khi hệ số bằng 1 thì ý nghĩa của hai giá
  trị vẫn phải được hiểu khác nhau (đọc lại các trang 25 – 28 của Giáo
  trình).
  - Câu 20:

  Thiết kế móng cọc thì điều kiện kinh tế như thế nào?
  Cái gọi là điều kiện tiết kiệm ở đây có rất rất nhiều yếu tố tác động
  vào. Nói riêng về việc lựa chọn kích thước cọc (Lc, Dc) có thể tạm nêu
  một tiêu chí là khối lượng bê tông cọc/1 tấn tải trọng hoặc ngược lại
  tải trọng (tấn)/1 m3 bê tông cọc để so sánh.
  - Câu 21:

  Tại sao [P]vl> [P]đn? Chọn [P]vl tương đương [P]đn được không?
  Đất nền là thứ trời cho, vật liệu là thứ ta làm ra do đó nên ưu tiên
  khai thác hết nhưng gì trời cho trước. Chọn tương đương là tốt nhất
  hiểu theo nghĩa kinh tế giản đơn tuy vậy điều này ít khi đạt được.
  -Câu 22:

  Giằng móng đặt ở chân cột và ở đáy móng khác nhau như thế nào?
  Đặt ở đâu cũng được, tùy ý thích của Kỹ sư thiết kế là chính. Tuy vậy,
  về phương diện kết cấu, đặt ở đáy móng làm cho nhịp giằng ngắn lại, độ
  cứng cao hơn nếu có cùng tiết diện. Nếu độ sâu đặt móng lớn,việc đặt ở
  cốt 0.0 sẽ làm tăng độ cứng chống uốn của cột, có lợi co cột hơn. Đặc
  biệt khi có ý đồ giảm độ lệch tâm cho móng thì nên đặt ở 0.00.
  - Câu 23:

  Khi dưới móng nông có pmin < 0 thì tính cốt thép như thế nào?
  Cần phải tính lại sự phân bố phản lực đất lên đáy móng với quan niệm
  phần p < 0 lấy p = 0 do đất không có khả năng chịu kéo. Với phản lực
  mới, việc tính mô men uốn “bản” móng như thông thường.
  - Câu 24:

  Nền đất trong Đồ án của em không có thí nghiệm nén e – p, em tính lún
  theo công thức lý thuyết đàn hồi thì có cần tính và vẽ biểu đồ ứng suất
  để tính chiều sâu ảnh hưởng không? Em lấy chiều sâu ảnh hưởng Hn = (2 –
  3)b có được không? có cần kể đến ảnh hưởng cutra móng gần nhau không?
  Nên xây dựng các biểu đồ đó để xác định chiều dày chịu nén một cách tin
  cậy hơn. Lưu ý khi áp dụng Hn = (2 – 3)b thì b hoặc là bề rông móng
  hoặc là bề rộng nhà/công trình tùy theo khoảng cách giữa các móng.
  - Câu 25:

  Việc cấu tạo và tính toán cho 2 móng đơn sát nhau ở khe lún như thế nào?
  Hiển nhiên là phải cầu tạo 2 móng lệch về hai phía. Ở đây móng lệch tâm
  về hình thưc chứ chưa chắc đã lệch tâm về truyền tải do ảnh hưởng của
  thành phân mô men ở chân cột từ tải trọng công trình thường làm giảm độ
  lệch tâm của tổng tải trọng.
  -Câu 26:

  Sự khác nhau cơ bản giữa móng băng dưới cột và móng băng dưới tường?
  Tải trọng lên móng băng dưới tường chủ yếu do tường gây ra do đó nó
  xuất hiện trên móng khi được thực hiện làm cho độ cứng chung của hệ
  móng – tường tương đối lớn, móng được coi là móng cứng; móng băng dưới
  cột chịu tải trọng tập trung ở chân cột là chủ yếu; tải trọng này xuất
  hiện khi độ cứng của móng không thay đổi và tương đối bé (do chiều dài
  móng lớn) nên phải coi là móng có độ cứng hữu hạn (móng mềm). Sự làm
  việc của hai loại móng này khác hẳn nhau.
  -Câu 27:

  Tải trọng khoảng bao nhiêu thì sử dụng cọc khoan nhồi? Đồ án của em có
  tải trọng chân cột N = 500T, ở độ sâu 26m mới có lớp sỏi sạn, các lớp
  trên đều xấu, em dùng cọc khoan nhồi có được không?
  Tải trọng nào cũng có thể làm cọc nhồi cũng như tải trọng nào cung có
  thể dùng cọc đúc sẵn. Tuy vậy, do bản chất của cọc nhồi là khó/không
  thể kiểm soát chất lượng nên chi dùng nó khi không còn cách nào khác,
  chắng hạn tải trọng quá lớn không thể có đủ chỗ để bố trí cọc đúc sẵn.
  Với tải trọng 500T hoàn toàn không cần thiết phải dùng cọc nhồi. Một
  mặt. đây chưa phải là giá trị quá lớn; mặt khác đồ án không hạn chế mặt
  bằng. Ngoài ra, để có thể đảm bảo được chất lượng cọc nhồi, nên chọn
  kích thước không dưới 800 và do đó lựa chọn 2 cọc nhồi trở nền quá đắt
  đỏ.
  -Câu 28:

  Làm rõ hơn về giải pháp gia cố cọc cát cho móng băng dưới tường!
  Cọc cát được dùng trong gia cố nền trước hết là để nén chặt đất. Biểu
  hiện của nó là hệ số rỗng ban đầu của đất giảm làm cho đất được chặt
  hơn, độ lún của nền khi chịu tải trọng công trình sẽ giảm xuống. Ngoài
  ra, sự có mặt của cát trong đất yếu làm tăng góc ma sát chung của đất
  làm cho cường độ của đất nền cũng được cải thiện. Một số tiện ích khác
  xảy ra trong đất thường có tác dụng tốt, chẳng hạn tăng tốc độ cố kết.
  Thiết kế cọc cát chủ yếu dựa vào hiểu quả giảm hệ số rỗng, cọc cát cho
  móng băng cũng không ngoại lệ. Do đó trước hết phải đảm bảo làm giảm hệ
  số rỗng như mong muốn bằng cách bố trí cách đều các cọc. Nói chung
  không nên bố trí dưới 3 hàng và trục dọc móng trùng với trục dọc của
  mặt bằng cọc.
  -Câu 29:

  Thế nào là nền đồng nhất? khi nào thì xem nền là đồng nhất?
  Nền nói chung không đồng nhất, ngay cả khi chỉ có một loại đất vì
  thường chỉ có thể tương đối đồng nhất về bản chất vật lý còn tính chất
  cơ học luôn thay đổi theo độ sâu do ảnh hưởng của ứng suất ban đầu.
  Trường hợp trong phạm vi ảnh hưởng của công trình (chẳng hạn trong phạm
  vi chịu lún) nền chỉ có một loại đất và sự thay đổi tính chất cơ học là
  không đáng kể thì có thể xem nền là đồng nhất. Trong trường hợp này ta
  gọi là đồng nhất theo nghĩa kỹ thuật. Hai bài toán cơ bản liên quan đến
  sự làm việc của nền dưới công trình là biến dạng và cường độ do đó cũng
  có hai khái niệm “đồng nhất” liên quan đến chúng. Nếu cả hai đều có thể
  xem là đồng nhất thì ta có nền dồng nhất.Ngược lại ta nói nền đồng nhất
  về biến dạng/về cường độ.
  -Câu 30:

  Trong làm nhà có thể đổ giằng ở dưới rồi mới xây bằng gạch hoặc đá được không?
  Có thể được và thường gặp khi giằng đặt ở cao trình đáy móng. Một loại
  cấu tạo khác cũng được gọi là giằng thường đặt ở cốt 0.00 có nhiệm vụ
  chống thấm lên tường thì đương nhiên phải đặt sau.
  -Câu 31:

  Kiểm tra chọc thủng móng với góc 450 lấy cơ sở ở đâu? sao không lấy nhỏ hơn hay lớn hơn?
  Góc 450 là góc xuất hiện ứng suất kéo lớn nhất (ứng suất kéo chính)
  trong cấu kiện chịu ép mặt cục bộ (xem Sức bền vật liệu) do đó là nới
  nguy hiểm nhất đối với các loại vật liệu có khả năng chịu nén tốt hơn
  chịu kéo rất nhiều như bê tông. Đảm bảo khả năng an toàn dưới tác dụng
  của ứng suất kéo lớn nhất cũng có nghĩa là đảm bảo được an toàn của
  móng do đó tính toán phải thực hiện trên tiết diện đó. Nếu không thể
  đảm bảo được chỉ nhờ vào bê tông người ta phải bố trí thêm thép xiên
  chịu kéo vuông góc với tiết diện đó.
  -Câu 32:

  Lớp đất lấp dày 1.6m thì đặt đáy đài ở độ sâu 1.6m có chịu được tải trọng ngang hay không?
  Đất lấp là thuật ngữ dùng để chỉ loại đất có nguồn gốc nhân tạo không
  theo một qui tắc nào khi xuất hiện do đó tính chất rất bất thường, độ
  tin cậy khi sử dụng kém. Tuy vậy không có nghĩa là loại đất yếu, chỉ
  đơn giản là ta khó có được thông tin về nó mà thôi. Ngoài ra, ngay cả
  đất yếu cũng có thể tiếp nhận được phần nào tải trọng nên không có lý
  gì đất lấp không tiếp nhận được tải trọng. Để đám bảo kết quả phân tích
  có thể tin cậy được, trong trường hợp này ta nền sử dụng đất mới để lấp
  móng với các chỉ tiêu cơ lý được lựa chọn một cách thích hợp là được.
  - Câu 33:

  Trong thiết kế cọc nhồi, ống vách hạ đến độ sâu bao nhiêu? Dung dịch
  sét có tác dụng gì? có làm giảm ma sát giữa cọc và đất không?
  Có hai loại ống vách khác nhau về chiều dài: suốt chiều dài cọc hoặc
  chỉ một đoạn trên. Trường hợp chỉ sử dụng ổng vách cho đoạn trên với
  chiều dài hạn chế thì phải căn cứ vào điều kiện đất nền mà lựa chọn sao
  cho khi thi công sự hoạt động của thiết bị không gây ra sụt lở thành hố
  đào, không tổn thất dung dịch khoan làm ảnh hưởng đến chất lượng cọc.
  Chiều dài thường áp dụng theo kinh nghiệm thi công tại từng khu vực cụ
  thể, chẳng hạn, ở khu vực Hà nội, chiều dài 5 – 7 m được lựa chọn.
  Dung dịch khoan nói chung có tác dụng tạo áp lực ngược từ hố khoan lên
  thành gây ra dòng thầm dung dịch vào đất, hạn chế đất trên thành lở vào
  hố. Do dung dịch có độ nhớt cao, dòng thấm dung dịch vào đất để lại
  trên thành một màng mỏng có tác dụng tăng cường sự ổn định tạm thời của
  đất trên thành do đó tạo cơ hội nâng cao chất lượng cọc.
  Lớp màng để lại trên thành hố ít ảnh hưởng đến ma sát của cọc với đất
  xung quanh: một mặt, khi bê tông dâng lên,ma sát giữa bê tông với thành
  hố rất lớn sẽ được bóc gỡ lớp màng này ra, trộn lẫn với phần bê tông
  xấu trên cùng; mặt khác trong quá trình tồn tại, sự thay đổi áp lực
  nước lỗ rỗng trong đất sẽ được phần đất này trở lại bình thường. Nói
  chung độ dày của lớp này rất nhỏ, không ảnh hưởng đáng kể đến ma sát
  đất – cọc, sự giảm, nếu có, không đáng được xét đến một cách chi tiết
  trong tính toán (vì đã được vào hệ số triết giảm theo phương pháp thi
  công)
  - Câu 34:

  Em thấy móng có nhiều loại, mỗi loại có cách tính riêng liệu có phần mềm nào cho từng loại móng không?
  Tính toán móng thường rất đơn giản do đó không cần phải có phần mềm
  riêng, các Kỹ sư thường dựa vào Excel để lập các bảng tính cho mình.
  Riêng phân tích móng mềm (móng băng, móng bè) có thể sử dụng các phần
  mềm kết cấu thông dụng hiện nay cũng được. Trong số các phần mềm có thể
  dùng để phân tích móng, SAFE là một phần mềm dễ sử dụng. Ở Bộ môn, đã
  có nhiều sinh viên tin học thực hiện các phần mềm theo yêu cầu nhưng
  phần lớn chỉ dừng lại ở đó vì không có triển vọng thương mại.
  - Câu 35:

  Trong móng cọc hqu là đoạn nào? từ mặt đất đến đáy dài hay đến mũi cọc?
  hqu được tính từ mặt đất đến mũi cọc.
  - Câu 36:

  Giả sử do yêu cầu kiên trúc một phần ngôi nhà nằm trên đất và một phần
  nằm dưới nước (chẳng hạn nhà nằm bên hồ) thì móng của công trình cần
  lưu ý gì và nguyên tắc cơ bản để tính toán móng cho công trình này như
  thế nào?
  Đây là một tình huống thú vị trong thiết kế, có nhiều khả năng có thể
  xảy ra cũng như có nhiều phương án để đối phó. Thông thường các móng có
  cao trình khác nhau, có thể có cấu tạo khác nhau, có bản chất khác
  nhau. Điều này tùy thuộc ý muốn chủ quan của Kỹ sư thiết kế, khả năng
  tài chính của Chủ đầu tư, điều kiện thi công cụ thể và năng lực của Nhà
  thầu thi công. Điều quan ngại chính là sự làm việc đồng thời của móng
  với kết cấu bên trên do đó trước hết nên chọn sơ đồ kết cấu mạch lạc,
  cố gắng tránh các tác động gây ra ứng suất phụ theo các phương cho kết
  cấu bằng các giải pháp móng có độ tin cậy cao, chẳng hạn phần dưới nước
  có thể dùng móng cọc và do đó phân trên cũng dùng móng cọc mặc dù đáng
  ra không cần phải thế hay tát cạn nước để có thể đặt móng nông cho cả
  trên và dưới...Sơ đồ móng lựa chọn rõ ràng, phân tích móng như các
  trường hợp thông thường khác sau đó đưa toàn bộ hệ món

  Nguồn WINKI


  _________________
  ========================================================
  Hãy "chia sẻ" hôm nay, để "nhận" ngày mai!
  ========================================================

  Mobile : 0633 918 333

   Hôm nay: 19/12/2018, 8:15 am