.


  một số lệnh 3D cơ bản

  Share
  avatar
  Kid112
  Admin

  Nam Tổng số bài gửi : 582
  Age : 29
  Đến từ : Bảo Lộc, Lâm Đồng.
  Registration date : 01/08/2008

  Bình thường một số lệnh 3D cơ bản

  Bài gửi by Kid112 on 5/11/2009, 3:26 pm

  Chỉ cần dùng một số lệnh sau đây là có thể dựng mô hình 3D từ bản vẽ 2D có trước, cái này rất thuận tiện để dựng 3D trong đồ án kiến trúc của mình:  AUTOCAD 3D – CÁC LỆNH CƠ BẢN

  ....::::VẼ ĐƯỜNG VÀ MẶT 3D::::....

  -3Dpoly: vẽ đa tuyến polyline
  -Pedit: Hiệu chỉnh 3Dpolyline
  -Trim: Chặt các cạnh mô hình
  -Spline: Vẽ đường cong trơn
  -Thickness: bề dày theo trục Z của đối tượng(tất cả các đối tượng vẽ)
  -Elevation:Nhảy thang mặt phẳng vẽ so với mặt phẳng X0Y.
  -Change/Thickness/Ddchprop: Hiệu chỉnh đối tượng 2D thành mặt 3D.(Kéo lên cao độ Z)
  - 3Dface: tạo các mặt 3D gồm các mặt nối tiếp nhau 3 chiều, mỗi đỉnh có tọa độ x,y,z khác nhau.
  (Biến Splframe = 1 or 0 => Hiện or Ẩn các cạnh của 3DFACE)
  ***********************************************************
  Các mặt 3D chuẩn
  - Box: vẽ hình hộp
  - Cone: vẽ hình nón
  - Cylinder: vẽ khối trụ
  - Dish: vẽ nữa mặt cầu dưới
  - Dome: vẽ nữa mặt cầu trên
  - Mesh : vẽ mặt lưới
  - Payramid: vẽ mặt đa diện
  *Chọn Tetrahedron(Đáy chỉ là tam giác.
  *Specify apex point of pyramid or [Ridge/Top]: Với Ridge(Đỉnh là đoạn thẳng) - Với Top(Đỉnh là tam giác hay tứ giác...)
  - Sphere : vẽ mặt cầu
  - Torus: Khối xuyến
  - Wedge : Vẽ mặt hình nêm
  =====================================================
  -Edgesurf : vẽ mặt lưới trên cơ sở 4 cạnh khép kín
  Biến Surftab1: Mật độ lưới theo hướng M theo cạnh đầu tiên
  Biến Surftab2: Mật độ lưới theo hướng M trên cạnh thứ 2
  - 3DMesh: Vẽ mặt lưới đa giác 3 chiều bằng cách cho số đỉnh theo 2 hướng M,N và tọa độ từng đỉnh, Số đỉnh tối đa 256.
  - Pface: tạo mặt polygon 3D gồm nhiều mặt phẳng đa giác Polyface ghép với nhau tạo thành lưới

  =====================================================

  -Revsurf: lệnh dùng quay mặt phẳng 2D quanh đường sinh tạo đối tượng 3D
  -Thickness: quy định độ dày đối tượng vẽ
  -Elevation: kéo hình 2D theo trục Z hay đường sinh định trước
  -Extrude: biến đối tượng 2D thành đối tượng 3D
  -Nếu chọn "Path" : kéo đối tượng 2D theo đường nhất định cho trước.
  -Subtract: ghép 2 khối hộp 3D
  -Rulesurf: vẽ mặt tạo nên bởi các đường sinh tựa lên 2 đường chuẩn.(Thay đổi mật độ đường sinh bằng biến Surftab1).
  -Tabsurf:
  Mặt trụ định hướng.(Mặt trụ tạo với đường chuẩn(c) và 1 đường thẳng vector định hướng đường sinh trụ).
  (Thay đổi mật độ đường sinh = biến surftab1)
  -Change : Thay đổi các thuộc tính của đường Pline, Spline, Circle...
  -Pedit: HIệu chỉnh mặt lưới 3 D
  =========================================================

  ..............::::CÁC LỆNH HỔ TRỢ VẼ 3D::::................
  - VPorts: tạo khung nhìn tĩnh=> Tạo các khung nhìn cố định kề nhau
  Điều kiện biến TileMode là ON (1)
  - MView: tạo khung nhìn động
  Điều kiện biến TileMode là OFF(0)
  Note: Trước khi thực hiện lệnh Mview nên đặt khổ giấy (Limits), Zoom/All và TileMode=0 trước và chuyển qua Pspace
  - VPlayer:
  Điều kiện biến TileMode là 0
  Newfrz: tạo lớp mới và làm đông chúng trong mọi Viewports -->Sau đó gõ vào tên lớp mới [Tên lớp]
  Freeze: làm đông các lớp trên khung nhìn sẽ chọn --> Sau đó gõ tên lớp sẽ làm đông [ Tên này must có trong danh sách VPlayer]
  Thaw: Làm tan các lớp trên khung nhìn đã chọn
  Vpvisdflt:Thay đổi giá trị hiển thị mặc định là Freeze hay Thaw
  Reset: Lập lại sự hiển thị của Freeze hay Thaw theo thiết lập của Vpvisdflt
  - Mvsetup
  Chọn đáp N không chuyển về Pspace
  Sau đó:
  - Enter units type: đơn vị đo
  - Enter the scale factor: giá trị tỷ lệ
  - Enter the paper width: Chiều rộng vùng vẽ
  - Enter the paper height: Chiều cao vùng vẽ
  Chọn đáp Y chuyển về không gian giấy Pspace
  - Align: Canh chỉnh vị trí mô hình giữa các khung nhìn
  - Angle: Căn chỉnh vị trí mô hình nghiên với nhau 1 góc được cho trước
  - Greate: Tạo khung nhìn động
  - Scale: Chỉnh độ lớn đối tượng trong khung nhìn.
  - Title block: Chèn khung tên, Block vào bản vẽ
  - Options: Gán đặc tính cho khung tên mới chèn vào bản vẽ hiện thời.
  - Rotate3D:
  Quay mô hình quanh 1 trục
  - Mirror3D: Đối xứng qua mặt phẳng
  - 3Darray: Sao thành mảng các đối tượng 3D.
  - Align: Sắp xếp các đối tượng 3D bằng canh chỉnh
  ====================================================
  ..............::::MÔ HÌNH KHỐI RẮN::::...............

  - Region: Tạo miền đặc
  - Union: Cộng Region
  - Intersect: Giao Region
  - Subtract: Trừ Region
  - Revolve: Tạo khối rănd tròn xoay = cách xoay đối tượng 2D quanh 1 trục
  Chú ý: trước khi dùng lệnh này phải chọn giá trị ISOlines cho phù hợp.
  ======================================================
  ....................::::PHÉP TOÁN BOOLES TẠO CÁC KHỐI RẮN ĐA HỢP::::........................
  - Union: cộng các Solids gốc với nhau
  - Subtract: trừ các Solids gốc với nhau
  - Intersect: Giao các solids gốc với nhau
  ===============================================
  ............::::MẬT ĐỘ LƯỚI VÀ KHUNG DÂY::::....................
  - ISOlines: Xác định mật độ khung dây biểu diển mô hình 3D
  - Dispsilh: Hiện(1)/Ẩn(0) các đường bao quanh của mô hình 3D
  - Facetres: Mật độ lưới cho mô hình 3D khi thực hiện các lệnh Hide, Shade, Render
  ================================================
  ............::::HIỆU CHỈNH MÔ HÌNH KHỐI RẮN::::................
  - Chamfer: Vát mép khối rắn(vát phần mặt cơ sở giao với các mặt bên cạnh)
  - Fillet: Lượn góc khối rắn(vát phần mặt cơ sở bằng đường tròn)
  - Slice: cắt dời khối rắn
  - Section: tạo mặt cắt của khối rắn
  ================================================
  ...............::::TÔ BÓNG MÔ HÌNH KHỐI RẮN::::....................
  - View/Shade: Phủ lên đối tượng 3D bóng của màu gốc và che giấu các nét khuất. Bản vẽ Shade chỉ dùng không xuất ra được
  Chú ý: Mô hình Shade hay Render muốn chuyển sang khung dây thì chọn 3D wireframe
  - Render: Tô bóng đối tượng 3D tùy theo điểm chiếu sáng.
  Trước khi thực hiện Render: ta cần tạo nguồn sáng bởi lệnh Light, gán vật liệu, tô bóng cho vật thể bởi lệnh Rmat, Matlib...
  Các nguồn sáng:
  - Ambient light: NS vô hướng của môi trường
  - Point light: Nguồn sáng điểm
  - Distance light: nguồn sáng song song, ccường độ sáng tùy vào khoảng cách
  - Spot light: Nguồn sáng dọi cục bộ, sáng tùy vào khoảng cách
  - Lights: Tạo nguồn sáng
  Intensity: Cường độ sáng
  Attenuation: Cách thức giảm cường độ sáng theo khoảng cách
  - Rmat: Gián vật liệu cho đối tượng tô bóng
  - Matlib: như Rmat
  - Rpref: tương tự như Render
  - Scene: Liên kết phần ảnh với nguồn sáng tạo thành cảnh(Scene)
  - Saving: Save ảnh đã tô bóng dạng *.BMP; *.TGA; *.TIFF
  - Replay: Gọi lại các ảnh đã tô bóng
  - Background: Tạo ảnh màu nền quanh ảnh tô bóng
  - Fog: Tạo cảnh nền mờ quanh ảnh tô bóng
  ===================================================
  ..............::::PHÂN TÍCH KHỐI RẮN::::..............

  - Solprof: Tạo các đường bao khuất và đường bao thấy trên các mô hình 3D
  Ghi chú: trước khi tiến hành lệnh Solfrof ta cần đặt biến TileMode=0
  - Linetype: Tải đường Hidden vào bản vẽ
  - Ltscale: Tăng hay giảm tỷ lệ đường nét
  - Interfere: Kiểm tra và tạo miền giao nhau giữa các Solids mà các Solid đó không bị mất đi
  *Khác với lệnh Intersect của hàm Boole, sau khi thực hiện các Solid gốc sẽ bị mất đi
  ====================================================
  ............::::TẠO CÁC HÌNH CHIẾU 2D TỪ MÔ HÌNH KHỐI RẮN 3D::::...........
  *Các bước tạo hình chiếu
  - Đặt biến TileMode=0 --->Chuyển sang không gian giấy Pspace
  - Dùng lệnh Mview tạo 4 khung nhìn động kề nhau
  - Mspace chuyển sang không gian mô hình
  - Dùng lệnh Zoom với tỷ lệ bằng nhau để chỉnh các kích thước hình chiếu trên các khung nhìn cho tương ứng bằng nhau
  - Dùng lệnh Mvsetup/Align để chỉnh vị trí các hình chiếu trên khung nhìn cho cùng đường gióng đứng và ngang
  - Hoàn chỉnh các hình chiếu trục đo
  - Hoàn chỉnh toàn bộ bản vẽ
  ==============================================
  TẠO KHUNG NHÌN ĐỘNG VỚI CÁC HÌNH CHIẾU HÌNH CẮT, HÌNH CHIẾU PHỤ(SOLVIEW,SOLDRAW)
  - Solview: tạo các khung nhìn động đối với các hình chiếu vuông góc, hình chiếu phụ, hình cắt của Solid
  Thực hiện trong không gian giấy Pspace
  *UCS:Tạo hình chiếu theo tỉ lệ UCS đã cất giữ
  - Name: Nhập tên UCS
  - Enter name of UCS to restore: Tên UCS đã Lưu
  - Enter view scale: tỷ lệ quan sát
  - Specify view center: Cho điểm tâm của viewport
  - Specify view center: Chọn điểm tâm khác hoặc Enter để tiếp tục
  - Specify first corner of viewport: Cho điểm thứ nhất của khung nhìn động
  - Specify opposite corner ò viewport: Cho điểm thứ 2 của khung nhìn động
  - Enter view name: Tên của hình chiếu
  - Enter an option[Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]: Enter
  *Ortho: Tạo khung nhìn với các hình chiếu thẳng góc từ khung nhìn đang có
  - Specify side of viewport to project: Chọn cạnh khung nhìn
  - Specify view center: Chọn điểm tâm của viewport
  - Specify view center:Chọn tâm khác hoặc Enter
  - Specify first corner of viewport: Cho điểm thứ nhất của khung nhìn động
  - Specify opposite corner ò viewport: Cho điểm thứ 2 của khung nhìn động
  - Enter view name: Tên của hình chiếu
  *Auxiliary: tạo hình chiếu phụ từ hình chiếu của khung nhìn hiện có
  - Specify first point of inclined plane: Điểm thứ nhất của mặt cần chiếu
  - Specify second point of inclined plane: Điểm thứ 2 của mặt cần chiếu
  - Specify side to view form: Điểm ở phí nhìn vào mặt cần chiếu
  - Specify view center: Cho điểm tâm của viewport
  - Specify view center Chọn tâm khác hoặc Enter để tiếp tục
  - Specify first corner of viewport: Cho điểm thứ nhất của khung nhìn động
  - Specify opposite corner ò viewport: Cho điểm thứ 2 của khung nhìn động
  - Enter view name: Tên của hình chiếu
  * Section: Dùng vẽ hình cắt cho Solid, Sau đó dùng lệnh Soldraw để gạch mặt cắt
  - Soldraw:Gạch mặt cắt
  Tham số hiệu chỉnh:
  - HPname: Tên mẫu cắt
  - HPscale: Tỉ lệ gạch mặt cắt
  - HPang: Góc nghiên đường gạch

  ================================================
  ...........::::PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG VÀ THỂ TÍCH KHỐI RẮN::::................
  - Massprop:
  =================================================
  - Dim: Ghi kích thước
  - Dimlfac:Ghi kích thước trong Pspace đúng kích thước thật
  - Image: Nhập và in các ảnh tô bóng


  _________________
  ========================================================
  Hãy "chia sẻ" hôm nay, để "nhận" ngày mai!
  ========================================================

  Mobile : 0633 918 333
  avatar
  Kid112
  Admin

  Nam Tổng số bài gửi : 582
  Age : 29
  Đến từ : Bảo Lộc, Lâm Đồng.
  Registration date : 01/08/2008

  Bình thường Re: một số lệnh 3D cơ bản

  Bài gửi by Kid112 on 5/11/2009, 3:32 pm

  Cách thực hiện căn bản để dựng 3D nhanh nhất:

  1. Có mặt bằng CAD 2D

  2. Dùng Region: (Tạo miền kín) chọn từng khối riêng biệt (hoặc toàn bộ mặt bằng cũng dược, nhưng lời khuyên là từng phần riêng, ví dụ thang máy, lollet . . .vì sẽ có những cao độ khác nhau của từng bộ phận khác nhau

  3. Dùng -Elevation: (kéo hình 2D theo trục Z hay đường sinh định trước)- cú pháp: Elevation - [kích thước] - [Chọn đối tượng] => okie - dùng lệnh này với từng bộ phận sau khi đã Region ở trên, làm xong hết các bộ phận là có mô hình 3D của mình.

  4. Extrude: biến đối tượng 2D thành đối tượng 3D

  Chú ý: chỉnh View sang 3D trước, tỉ lệ trong 3D cũng sẽ = tỉ lệ với tỉ lệ trong bản vẽ 2D với từng bản vẽ, Dimetion cũng vậy.


  Được sửa bởi Kid112 ngày 10/11/2009, 4:15 pm; sửa lần 1.


  _________________
  ========================================================
  Hãy "chia sẻ" hôm nay, để "nhận" ngày mai!
  ========================================================

  Mobile : 0633 918 333
  avatar
  tuongpc79

  Nam Tổng số bài gửi : 69
  Age : 31
  Đến từ : binhthuan
  Di Động : 0986479875
  Địa chỉ phòng trọ : 43 han thuyen
  Registration date : 25/07/2009

  Bình thường Re: một số lệnh 3D cơ bản

  Bài gửi by tuongpc79 on 8/11/2009, 8:25 am

  thanks nhiu nha .to chua hoc acad3d copy ve tham khao he

  Sponsored content

  Bình thường Re: một số lệnh 3D cơ bản

  Bài gửi by Sponsored content


   Hôm nay: 21/1/2019, 4:28 pm